Ruimte voor economische vernieuwing

Actie-Agenda 2016-2020 Metropoolregio Amsterdam

Een internationaal concurrerende regio, dat wil Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn. Met compacte steden, een voor recreanten aantrekkelijk landschap en een perfect functionerend infrastructureel netwerk dat de woonkernen met elkaar, het landschap en de rest van de wereld verbindt. Om dat te bereiken zijn op de korte termijn acties nodig. Acties die de bestaande kwaliteiten beter benutten en uitnodigen tot experiment en innovatie. Met dit doel hebben de overheden in de MRA een agenda gemaakt met tientallen acties op ruimtelijk en economisch gebied voor de komende vier jaar. Lees verder

Bekijk de complete MRA Agenda Download de samenvatting (pdf)

1. Ruimte geven aan wonen en werken

Van 2016 tot 2040 worden er 250.000 woningen bijgebouwd in de MRA. Dat gebeurt vooral binnenstedelijk, door verdichting en door transformatie en herstructurering van overbodige kantoren, bedrijventerreinen en een glastuinbouwgebied.


Naar ontwikkelrichting

2. Slimmer en innovatiever werken

De MRA wil startende ondernemers, kenniswerkers en studenten aantrekken door campusvorming, het bieden van geschikte huisvesting en door optimaal werkende internetknopen en datacenters. Daarnaast willen de overheden in de MRA de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt sterk verbeteren.


Naar ontwikkelrichting

3. De leefkwaliteit verbeteren

De belangrijkste reden dat mensen kiezen voor de MRA als plek om te wonen en te werken is dat het er prettig leven is. Dat moet ook in de toekomst zo blijven.


Naar ontwikkelrichting

4. Transitie naar een schone economie

De MRA wil minder afhankelijk zijn van externe energiebronnen en wil zich ontwikkelen tot internationale grondstoffenhub.


Naar ontwikkelrichting

5. Beter verbinden

De MRA wil de agglomeratievoordelen beter benutten, het gevoel van nabijheid tussen de verschillende woon-, werkkernen vergroten, het reizen binnen, van en naar de MRA vergemakkelijken en het landschap beter ontsluiten.


Naar ontwikkelrichting

6. Klimaatbestendig maken

De MRA moet klimaatbestendig zijn om een aantrekkelijke en veilige plek te blijven voor bewoners en bedrijven.


Naar ontwikkelrichting

7. De MRA wendbaarder maken

De MRA wil ruimte bieden aan experimenteren, improviseren en innoveren en kijkt daarvoor ook kritisch naar de eigen organisatie: we organiseren de samenwerking binnen de MRA zo efficiënt mogelijk.


Naar ontwikkelrichting

MRA Congres 2016: De Grenzeloze Stad

Het is tijd om vooruit te kijken. De Metropoolregio Amsterdam staat voor nieuwe uitdagingen. Economisch is het herstel ingezet, maar alleen door intensieve samenwerking kunnen we hier de vruchten van plukken. Om de kracht van de regio te laten spreken, nationaal en internationaal, laat de MRA, aan het begin van het Nederlandse EU-voorzitterschap, van zich horen in 2016. Ze grijpt de kansen om de internationale concurrentiepositie te versterken, werkt intensief samen en kijkt over haar eigen bestuurlijke grenzen heen. De MRA presenteert zich daarmee als grenzeloze stad.

Bezoek de MRA-Congres website »